تقدیر نمایندگان مجلس از مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

تصویر روز: دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال لوح تقدیر از خدمات مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران

ادامه