برگزاری دومین نشست معرفی جدیدترین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات

تصویر روز : دومین نشست سالانه معرفی جدیدترین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران برگزار شد . به گزارش تصویر

ادامه