لزوم فرهنگ سازی برای ازدواج و تحکیم خانواده

تصویر روز : هم زمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم ، همایش بزرگ ازدواج و تحکیم خانواده با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و آموزش قوانین طلایی تحکیم خانواده در تبریز ، پایتخت گردشگری جهان اسلام  برگزار شد.

ادامه