• ایساکو
  • مترو فرودگاه مهرآباد متوقف شد

    مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه تونل‌ها و ریل‌گذاری مسیر مترو مهرآباد به پایان رسیده و ایستگاه اصلی تجهیز شده است، گفت: مقرر شد‌ در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل […]