بریتیش ایرویز پروازهایش به ایران را متوقف می‌کند

تصویر روز: شزکت هواپیمایی بریتیش ایرویز  اعلام کرد:  از اول مهر ماه امسال پروازهایش به ایران را متوقف می‌کند. به

ادامه