• ایساکو
  • لغو ۱۱۰ پرواز ایرفرانس

    تصویر روز: اعتصاب مهمانداران و خدمه پرواز شرکت هواپیمایی ایرفرانس، لغو دستکم ۱۱۰ پرواز این شرکت را به دنبال داشت. اعتصاب مهمانداران و خدمه پرواز شرکت هواپیمایی ایرفرانس روز پنجشنبه […]

    انفجار در آلمان

    رسانه‌های آلمان از وقوع یک انفجار در مقابل ساختمان اداره مهاجرت و پناهندگان شهر زیرندورف خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، خبرگزاری «بایریشر روندفانک» از وقوع […]