دولت حمایت نکند بازار منطقه را از دست می دهیم

تصویر روز: امروز در کشور موضوع جنگ اقتصادی مطرح است و درصورتی که دولت حمایت لازم را از فعالان اقتصادی و بازرگانان نداشته باشد ، بزودی بازار اقتصادی منطقه را از دست خواهیم داد.

ادامه