ساختار جدید کمیته های راهبردی در بانک قوامین ایجاد شد

تصویر روز:  با تدوین سند جامع تحول بانک کمیته های راهبردی بانک منطبق با نیازهای روز بانک و با رویکرد افزایش توان فکری و اجرایی مسئولین بر اتخاذ تصمیمات کلیدی و مطابق با مضامین ارسالی استراتژیک اصلاح و ارتقا یافت.

دکتر علی ابدالی درجریان اعلام این خبر افزود :تغییرات اساسی در محیط داخلی و نیز تغییر در متغیرهای اساسی صنعت در محیط پیرامونی بانک قوامین، مدیریت سازمان را بر آن داشت تا با تدوین سندی تحت عنوان سند جامع تحول بانک، در سال ۱۳۹۵ راهبردهای نوینی برای هدایت آتی سازمان اتخاذ نماید، متعاقباً اجرای این راهبردها مستلزم شکل گیری تحولی ثانویه در ساختار و ارکان اجرایی سازمان بوده است.

در جریان این تغییرات، کمیته ها که از منابع استراتژیک سازمان محسوب میشوند نیز منطبق با نیازهای روز سازمان دستخوش اصلاحاتی گردیده اند به نحوی که با کاهش تعداد این کمیته ها، توان فکری و اجرایی مدیران سازمان بر اتخاذ تصمیمات کلیدی منطبق با مضامین اساسی استراتژیک(مندرج در سند تحول) تمرکز یافته است در ضمن اصلاحاتی در شرح وظایف و حدود اختیارت هر کمیته صورت گرفته که میتواند کارایی و اثربخشی تصمیمات متخذه در هر کمیته را عملاً ارتقاء دهد.

وی خاطر نشان کرد: پس از تلفیق ۲۱ کمیته موجود در ساختار بانک ۶ کمیته راهبردی در راستای ۶ مضمون استراتژیک اصلی سند تحول شکل یافت و بعد از بازنگری چند باره در ساختار، وظایف و حدود اختیارات هر کمیته، آئین نامه پیش رو در دو بخش تنظیم شد.الف) بخش نخست شامل تشریح امور مشترک کمیته ها : که مبانی مشترک تمامی کمیته های راهبردی بانک است.

ب) بخش دوم شامل تشریح امور تخصصی کمیته ها : که بر مبنای حوزه مأموریت هر کمیته، وظایف تخصصی کمیته ها را تبیین می کند.

معاونت طرح و برنامه بانک تصریح کرد : با توجه به نوع ماموریت، الزامات بانک مرکزی، الزامات قانونی و نیز نیازهای متغیر سازمانی ذیل برخی از کمیته ها چند محور تعریف گردید به نحوی که ترکیب اعضای کمیته برای تصمیم گیری در خصوص موضوعات متنوع کاملاً منعطف باشد.

لذا از تاریخ تایید و ابلاغ این آیین نامه کمیته های مذکور رسماً تشکیل خواهند شد و تصمیمات متخذه در هر یک برای تمامی سطوح سازمان لازم الاجرا خواهد بود.

دکتر علی ابدالی در تشریح جایگاه کمیته ها در بانک وارتباط آن با ساختار سازمانی تشریح کرد :ساختار سازمانی یکی از مولفه های اصلی کسب و کار هر سازمان است و بایستی متناسب با استراتژی سازمان شکل گیرد لذا تغییرات بنیادین در راهبردهای اصلی سازمان باید با متناسب سازی ساختارهای رسمی و غیررسمی در سطوح مختلف همراه باشد. یکی از ارکان ساختاری بانک قوامین کمیته ها هستند، این کمیته ها به منظور تسریع در فرایند تصمیم گیری در سطوح عالی سازمان در قالبی منعطف و اقتضایی شکل گرفته اند. فلسفه اصلی تشکیل کمیته ها در بدو شکل گیری، بهره گیری از خرد جمعی بر اساس تمرکز قوای فکری مدیران حول محور موضوعی مشخص و در نهایت اتخاذ تصمیماتی عقلایی و لازم الاجرا در تمامی سطوح سازمان بوده است.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    ده + ده =